مشاور وزیر نیرو با اشاره به چالش‌های بخش آب کشور گفت: صیانت از آب‌های زیرزمینی، باروری ابرها و مدیریت حوضه‌ای از مهم‌ترین مسائل است. محمد حاج رسولی‌ها با اشاره به طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی کشور به عنوان محوری‌ترین طرح وزارت نیرو، گفت: مشارکت مردم شاه بیت طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی است و این طرح یک طرح سخت، طاقت فرسا، تنش زا و نیازمند برنامه است. مشاور وزیر نیرو با نگاهی به مسائل کلان آب کشور افزود: در یک دهه اخیر شاهد چالش‌هایی در بخش آب کشور بودیم به طوری که این چالش‌ها بحران آب را به عنوان یک بحران جدی در کشور مطرح ساخت و اکثر استان‌های کشور را در بر گرفت. حاج رسولی‌ها ادامه داد: در ابتدای برنامه پنجم توسعه این چالش‌ها مطالعه و طبقه بندی شد و ۷ چالش اصلی در کشور مشخص شد و اگر دولت برای این چالش‌ها برنامه‌ای داشته باشد، با وجود اینکه کشورمان یک کشور خشک محسوب می‌شود، می‌تواند این چالش‌ها را پشت سر بگذارد. وی بیان کرد: مهم‌ترین چالش مباحث ساختاری در بخش آب کشور است که بزرگترین چالش در کشور هم محسوب می‌شود و بحث مدیریت حوضه‌ای که عدم توجه به آن نگرانی‌های زیادی را ایجاد کرده، هم در این چالش قرار می‌گیرد. حاج رسولی‌ها ادامه داد: چالش دوم بحث صیانت از آب‌های زیرزمینی است و این چالش در استان مرکزی از اهمیت بالایی برخوردار است و بحث آبرسانی به شهرها، دیپلماسی آب و استفاده از تکنولوژی‌های نو در تأمین آب همچون باروری ابرها، از دیگر چالش‌های اصلی کشور در بخش آب محسوب می‌شود.