به گزارش پایگاه خبری ربیع، مهندس هاشم امینی اجرای تاسیسات فاضلاب را در این شهرستان ضروری برشمرد و عنوان کرد: جلوگیری از آلودگی آبهای زیرزمینی و سطحی، ارتقاء بهداشت و سلامت عموم، جلوگیری از ایجاد بوی نامطبوع استفاده مجدد از آب از مزیت‌های اجرای کامل طرح‌های فاضلاب شهری می‌باشد.

وی افزود: در مناطق کویری به ویژه در شهرستان اژیه که در شرق استان قرار دارد کمبود آب به شدت احساس می‌شود و یکی از زیر ساختهای توسعه با توجه به صنعتی بودن استان بحث آب می‌باشد بطوریکه صنایع حد مشخص و معینی نیاز به آب دارند و قرار است پساب حاصل از تصفیه فاضلاب عمدتاً به صنایع اختصاص یافته و یا در حوزه کشاورزی به مصرف شود.

مهندس امینی در رابطه با اجرای شبکه فاضلاب و احداث تصفیه خانه فاضلاب در اژیه اذعان داشت: اجرای پروژه‌های فاضلاب پر هزینه است و با اعتبارات دولتی شاید حدود ۳۰ تا ۴۰ سال طول بکشد تا طرح بطور کامل اجرا شود. اما با این وجود طی دو سال اجرای تا سیسات فاضلاب در شهرستان اژیه با اعتبارات جاری و عمرانی در جهت خدمات رسانی بهتر به مردم عملیاتی شد.

مهندس هاشم امینی پیرامون روش تصفیه در تصفیه خانه فاضلاب شهر اژیه توضیح داد: روش تصفیه در تصفیه خانه فاضلاب اژیه به صورت لجن فعال با حذف ازت و فسفر A2O می‌باشد که یکی از پیشرفته‌ترین روش‌های تصفیه در دنیا محسوب می‌شود

وی ادامه داد: ظرفیت تصفیه ۷۲۰ مترمکعب در روز است این در حالیست که پساب تولیدی مطابق با استاندارد تعریف شده ازسوی نهادهای ذیصلاح می‌باشد

مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان افزود: با اجرای تاسیسات فاضلاب در این شهرستان بیش از ۵ هزار نفر تحت پوشش شبکه فاضلاب قرار می‌گیرند همچنین برآورد گردید ۱۶۰۰ فقره انشعاب فاضلاب به متقاضیان واکذار شود

مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان اعلام کرد: بیش از ۱۱ میلیارد تومان برای اجرای تاسیسات فاضلاب در شهرستان اژیه هزینه گردید ه است که این رقم از اعتبارات عمرانی و جاری تأمین شد.