به گزارش پایگاه خبری ربیع از شهرکرد، فرزاد حسینی با اشاره به وقوع تصادف زنجیره ای ۲۰ خودرو در کوهرنگ، اظهار داشت: این تعداد خودرو در گردنه «نعل اشکنان» کوهرنگ با یکدیگر برخورد کردند.

وی عنوان کرد: برخورد این خودرو ها به واسطه لغزندگی جاده گزارش شده است.

بخشدار مرکزی کوهرنگ اظهار داشت: در پی این حادثه فقط خسارت مالی گزارش شده است و خسارت جانی نداشته است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه بی احتیاطی برخی از رانندگان این محور موجب وقوع این حادثه شده است، تاکید کرد: با وجود اعلام هشدار ها در خصوص همراه داشتن تجهیزات زمستانی در هنگام ورود به این شهرستان، همچنان بسیاری از رانندگان و مسافران این شهرستان نسبت به هشدارها بی توجه هستند.

بخشدار مرکزی کوهرنگ در ادامه تاکید کرد: هم اکنون ارتفاع برف در شهر چلگرد به بالای ۱۶۵ سانتی متر رسیده است و در گردنه های این شهرستان به بیش از ۲.۵ متر رسیده است.