مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی اصفهان گفت: نگاه به نمایشگاه بین‌المللی اصفهان احداث یک شهرک نمایشگاهی است که می‌توان در فضای آن میزبان سه نمایشگاه مختلف هم‌زمان و یا یک نمایشگاه بزرگ بود.

به گزارش ربیع به نقل از ایسنا ، رسول محققیان در جمع هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان، اظهار کرد: شهرک نمایشگاه بین‌المللی اصفهان نزدیک به ۲۲ سال پیش مطرح و از سال ۱۳۸۶ به طور جدی و با نگاهی نو به مرحله اقدام رسید.

وی افزود: این پروژه در ابتدای سال ۸۶ نزدیک به ۴۷ هکتار زمین برای اجرا پروژه محصور کرد و از همین سال نگاه نو نمایشگاهی به آن صورت پذیرفت و قرار است که کل این پروژه در سه فاز که مانند یک پازل تکمیل کننده یکدیگر هستند پیش برود.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی اصفهان ادامه داد: مهم‌ترین حسن و عامل این پروژه در کنار هم قرار گرفتن بهره‌بردار و پروژه در کناره یکدیگر است و به همین دلیل در طراحی این پروژه یک هارمونی سازه‌ای می‌بینیم که هماهنگ با سلسله کوه‌های سروشبادران و موج‌های زیبای رودخانه زاینده رود است.

محققیان تصریح کرد: به علت نزدیکی فرودگاه شهید بهشتی اصفهان به این مرکز قرار شده که طراحی نوری این پروژه به شکلی باشد که هنگام بر خواستن و نشستن هواپیماها در فرودگاه شهید بهشتی اصفهان این پروژه مثل یک مرکز نورانی و درخشان محل ورود اصفهان را مشخص کند.

وی تصریح کرد: نمایشگاه در فاز اول با وسعت ۱۵ هزار متر فضای نمایشگاهی احداث می‌شود که ۹ هزار متر فضای مفید خواهد داشت و نهایت در وسعت ۱۸۰ هزار مترمربع فضای نمایشگاهی تکمیل خواهد شد.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی اصفهان اظهار کرد: این پروژه نیازمند ۷۴ میلیارد تومان هزینه است که در این نمایشگاه فقط صرف صنعتی به آن نگاه نشده بلکه در کنار این نمایشگاه مجموعه هتل و رستوران نیز به همراه کافی‌شاپ در نظر گرفته شده است و در واقع ۴۵۰۰ متر فضای خدماتی در این نمایشگاه تعبیه خواهد شد.

محققیان خاطرنشان کرد: شهرک نمایشگاهی اصفهان یک نمونه بی‌نظیر در ایران است زیرا نگاه به آن احداث یک شهرک نمایشگاهی است که می‌توان در فضای آن میزبان سه نمایشگاه مختلف هم‌زمان و یا یک نمایشگاه بزرگ بود.