به همت پایگاه بسیج شهید خرازی و معاونت مهندسی پادگان صاحب‌الزمان نشست توجیهی و آموزشی با موضوع مدیریت مصرف برق در محل اجتماعات این پادگان برگزار گردید. در این نشست که بیش از ۶۰۰ نفر از فرماندهان و پرسنل کادر وظیفه سپاه و بسیج پادگان صاحب‌الزمان حضور داشتند به ضرورت توجه بیش از پیش مقوله مصرف برق اشاره و بر اجرای راه‌کارهای مرتبط با آن تاکید گردید. با تشریح فرازهایی از سخنان مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) در خصوص پرهیز از رفتارهای اسراف‌گونه به ویژه در استفاده از انواع انرژی، این جلسه آغاز و با معرفی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان و دفتر مدیریت مصرف و شرح ماموریت‌های این دفتر جلسه ادامه یافت. توضیح مباحث مربوط به نمودار مصرف برق در شهر اصفهان و چگونگی بررسی و تحلیل آن، اشاره به چرایی تلاش برای تطبیق مداوم میزان تولید برق با مصرف برق، ارائه آماری در خصوص سهم تولید انواع نیروگاه‌ها در ایران و جهان، ارائه راه‌کارهای کاهش مصرف برق با هدف کاهش شدت مصرف انرژی در ایران و اصفهان و راه‌کارهای مدیریت بار با هدف جلوگیری از افزایش یک باره پیک مصرف برق از جمله مباحثی بود که توسط مهندس امامت‌جمعه رییس گروه مدیریت مصرف شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در این نشست برای حاضرین تشریح گردید.