به گزارش پایگاه خبری ربیع، 《 تهاجم دشمن یک تهاجم ترکیبی است؛ یعنی جنبهٔ اقتصادی در آن هست، جنبهٔ سیاسی در آن هست، جنبهٔ امنیّتی در آن هست، جنبهٔ رسانه‌ای در آن هست، جنبهٔ دیپلماسی در آن هست -از همه جهت یک حملهٔ ترکیبیِ دسته‌جمعی را شروع کرده‌اند- ما هم در مقابل بایستی حرکتمان حرکت ترکیبی باشد؛ از همه جهت بایستی تلاش کنیم. البتّه دفاع باید بکنیم امّا همیشه در موضع دفاعی نمیتوانیم بمانیم؛ این را باید توجّه داشت. این که من میگویم باید دفاع کنیم، خب دفاع یک کار لازم است امّا همیشه نمیشود در موضع دفاعی ماند؛ دشمن تهاجم میکند، ما هم باید تهاجم داشته باشیم؛ در زمینه‌های مختلف؛ هم در زمینه‌های رسانه‌ای، هم در زمینه‌های اقتصادی، هم در زمینه‌های امنیّتی. اهل فکر در این زمینه‌ها مسئولند؛ کسانی که اهل فکرند، اهل کار و اقدامند، بخصوص مسئولان، در هر کدام از این عرصه‌ها که میتوانند بایستی تلاش کنند و ان‌شاءالله همچنان که بر خلاف خواستهٔ دشمن و بر خلاف گمانهای آشفتهٔ دشمن، جمهوری اسلامی بیش از چهار دهه، با قدرت پیش رفته و روزبه‌روز بحمدالله مستحکم‌تر و ریشه‌دارتر شده، در آینده هم همین حرکت ادامه پیدا خواهد کرد؛ به نظر من و ان‌شاءالله به توفیق الهی از گذشته هم بهتر حرکت خواهیم کرد و پیش خواهیم رفت و دشمن ناکام خواهد شد؛

منتها باید هر کدام وظیفهٔ خودمان را در هر بخشی بدانیم.》تردیدی نیست دشمنان در این چهل و چند سال هر چه می توانستند کوتاهی نکردند و با استفاده از تمامی قدرت و توان خود و نوکرها و اذنابشان به تضعیف ملت ایران پرداختند و البته در هر شرایطی حتی پس از توافق احتمالی برجام نیز همان راه را ادامه خواهند داد و دست از دشمنی بر نخواهند داشت منتهی تا حالا از دور وارد عمل می شدند و پس از توافق سعی می کنند جای پایی در داخل پیدا کنند که باید با تیز هوشی تمام مراقب بود. آنها ثابت کرده اند بنایی بر کوتاهی و کم گذاشتن ندارند. چه بخواهیم و چه نخواهیم و چه باور داشته باشیم چه نداشته باشیم، ما دشمن داریم و دشمن بدون کمترین تعلل و ترحمی، علیه ما یعنی هم علیه نظام ما و هم علیه مردم ما مشغول دشمنی است. تردیدی وجود ندارد که در چنین شرایطی نباید حتی ذره‌ای به فکر کوتاه آمدن بود! شعار تسلیم هرگز باید با شعور تمام و کامل ادامه یابد چون در هیچ شرایطی دشمنی دشمن تمام شدنی نیست بلکه در صورت کوتاه آمدن، او به سرعت پیش خواهد آمد و تازه اول تقاص پس دادن و باج دادن خواهد بود. همچنانی که مردم در ارتباط با دشمن مکار هوشیار و حساس بوده اند باید این حساسیت ادامه یابد او با استفاده از فضای مجازی و تهاجم ترکیبی می خواهد ما را بی تفاوت کند؟ اما بی تفاوتی سم مهلک است! نباید بی تفاوت باشیم؟ چون با بی تفاوتی ما دشمن بی تفاوت نمی‌شود و تازه غفلت و بی تفاوتی ما موجب گستاخی بیشتر او و آسیب پذیری بیشتر ما خواهد شد. تن‌ها راه ما برای خلاصی از شر دشمن مراقبت و مقاومت است. مقاومت در مقابل تهاجم های دشمن و دفاع جانانه در همه عرصه‌های مورد تهاجم، از طرفی باز کردن جبهه‌هایی برای تهاجم، باید در کنار دفاع تهاجم نیز داشته باشیم این تهاجم هم جهاد در عرصه‌های اقتصادی و فرهنگی است هم افشای چهره کریه دشمن در رسانه‌ها و فضای مجازی و آگاهی بخشیدن از مصادیق دشمنی های او به جامعه و آماده نمودن اذهان عمومی برای عدم توجه به تبلیغات مسموم دشمن؟ تردیدی نیست که مسئولان باید با ظرافت تمام مراقب باشند بهانه دست دشمن ندهند کوچکترین بی یا کم تدبیری می تواند بهانه را برای ضربه زدن و تهاجمی جدید آماده کند؟ چنانچه در روزهای اخیر و در پی گرانی و کمیابی ماکارونی و نان و… اینگونه شد؟ تمامی رسانه‌های آنها مجتمع شدند تا مردم را عصبانی و تحریک کنند و البته تناقض گویی و رفتار نادرست برخی مسئولان نیز زمینه را تا حدی برای آنها فراهم نمود؟! حالا دفاع و تهاجم ما در برابر دشمن طبیعتا” باید نسبتی با رفتار دشمن داشته باشد؛ نمی شود او جبهه‌ای عمل کند و ما پراکنده؛ نمی شود او در همه عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و رسانه‌ای تهاجم کند و ما فقط در یک یا دو عرصه، لذا عقلانیت حکم می کند ما نیز یک ” تهاجم ترکیبی” را در دستور کار قرار بدهیم، آن هم با سازماندهی جبهه‌ای. باید جبهه‌ای گسترده در همه عرصه‌ها تشکیل شود و هر کس که می تواند در هر بخشی از این جبهه، نقش آفرینی جهادی داشته باشد. آنان که می توانند با علم و دانش جهاد کنند با این سلاح، آنانی که با تولید و فعالیت اقتصادی می توانند با سلاح تولید، افرادی که با قلم و بیان توان صف آرایی مقابل دشمن دارند با سلاح قلم و زبان و …تردیدی نیست که مادر همه این جهادها،” جهاد تبیین ” است چرا که اگر تبیین بدرستی تحقق پیدا کند هر کس به وظیفه و مسئولیت خویش آشنا می شود و در عرصه‌ای که توان دارد اثرگذار خواهد شد. دشمن به شدت مستاصل و وامانده و ضعیف شده و آسیب پذیر شده است و ما نسبت به دهه های گذشته به اعتراف حتی دشمنان قدرت و اقتدار بالایی داریم که این دو می تواند بشارت پیروزی نهایی را داشته باشد. الیس الله بصبح قریب مشروط بر اینکه وحدت و اتحاد و هماهنگی در عمل و همدلی و هم افزایی در تهاجم گسترده در جبهه‌های مختلف باشد و مسئولان دست از آزمون و خطا بردارند و با حساب و کتاب عمل کنند و در همه کارها منافع مردم را مد نظر داشته باشند و اطلاع رسانی به موقع و قبل از عمل داشته باشند.