به گزارش پایگاه خبری ربیع، در همه این تفسیرها هم فقط سلاح به عنوان وسیله ارعاب تلقی نشده بلکه هر نوع ارعابی می‌تواند به عنوان وسیله به حساب آید. بنابراین می‌توان ارعاب اقتصادی را نیز تروریسم اقتصادی دانست. ترامپ همواره از این واژه با بار منفی برای دشمنان و کشورهایی که حاضر نیستند ایدئولوژی وی را بپذیرند بهره برده است. در عمل نیز تحریم اقتصادی را دست‌ مایه خویش قرار داده است.

در واقع این تروریسم اقتصادی با عراق و کره شمالی شروع شد و سازمان ملل هم متاسفانه با ایالات متحده در این زمینه همراهی کرد. بسیاری از همان روش‌های تروریسم اقتصادی را بر علیه روسیه – ونزولا – کره شمالی – سوریه – عراق و… اعمال می‌شود و حتی آمریکایی‌ها بر علیه برخی همپیمانان خود مانند ترکیه و یا کشورهای اروپایی نیز از تروریسم اقتصادی استفاده می‌کنند. همچنین می‌بینیم آمریکایی‌ها امروزه پا را فراتر گذاشته‌اند و با استفاده از ابزار تروریسم اقتصادی کشورهایی مانند چین و هند و … را تحت فشار قرار می‌دهند.

در قبال ایران نیز آمریکا از حربه تروریسم اقتصادی استفاده کرده است اما همواره نیز شکست خورده است چرا که جمهوری اسلامی ایران سختی‌ها را به جان خریده است تا مبادا در مقابل شیطان بزرگ سر خم کند. نمی‌توان منکر دشواری معیشت ملت ایران در مقابل تروریسم اقتصادی آمریکا شد اما مقاومت تنها راه شکست دشمن است و در مقابله با دشمن همه ملت ایران یک صدا دارند و آن هم صدای مقاومت است. همه کشورها سیاستی دارند که به موجب آن با «تروریست» مذاکره نمی‌کنند و از سوی ایران نیز امریکا نماد تروریسم است بنابراین جایی برای مذاکره با آمریکا نیست. آمریکا هیچ گاه نمی‌تواند حسن نیت خویش را به ایران ثابت نماید چرای که خوی گرگ‌صفتی ذاتی آمریکا است.