به گزارش پایگاه خبری ربیع، موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو در جدیدترین پیش‌بینی خود از وقوع بارش در حوضه‌های آبریز غرب و جنوب غرب و شمال کشور طی هفته جاری خبر داد و اعلام کرد: هفته آینده وقوع بارش‌ها تا چهارم فروردین مورد انتظار است.
بر اساس جدیدترین گزارش مؤسسه تحقیقات آب وزارت نیرو، برای هفته جاری وقوع بارش‌ها به طور عمده در غرب، جنوب غرب و شمال کشور پیش بینی می‌شود.

همچنین با توجه به چشم انداز بارش پیش بینی شده برای هفته آینده وقوع بارش‌ها به طور عمده در مناطق غربی، شمالی و در جنوب شرقی کشور مورد انتظاراست.

بر پایه این گزارش، حوضه آبریز دریای خزر این هفته بیشینه بارش ۶۲.۵ میلیمتری و متوسط محدوده ۷.۹ میلیمتری را دارد که بیشترین میزان در بین حوضه‌های آبریز کشور است.

مقام دوم پربارش‌های این هفته مربوط به حوضه آبریز دریاچه ارومیه با بیشینه بارش ۴۵.۹ میلیمتر و متوسط محدوده ۷.۹ میلیمتری است.

حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان هم این هفته بیشینه بارش ۴۵.۴ میلیمتری با متوسط بارش ۶.۶ میلیمتر را دارد.

حوضه آبریز قره قوم بیشینه بارش ۳۶.۶ میلیمتری و متوسط محدوده ۱۲.۳ میلیمتری را تجربه می‌کند.

هفته جاری حوضه آبریز فلات مرکزی با بیشینه بارش ۲۹.۵ میلیمتر و محدوده بارش ۱.۸ میلیمتری را شاهد خواهد بود.

بر پایه این گزارش، در هفته منتهی به چهارم فروردین همه حوضه‌های ۶ گانه اصلی آبریز کشور بارش‌های را دریافت خواهند کرد که بالاترین میزان آن در حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان خواهد بود.

بر این اساس، حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان در هفته منتهی به ۴ فروردین ماه بیشینه بارش ۷۴ میلیمتری و متوسط محدوده ۶.۷ میلیمتری را خواهد داشت که بیشترین میزان در بین حوضه‌های آبریز کشور خواهد بود.

حوضه آبریز مرزی شرق هم در هفته منتهی به ۴ فروردین ماه بیشینه بارش ۵۴.۷ میلیمتری با متوسط محدوده ۶.۵ میلیمتری را تجربه خواهد کرد.

حوضه آبریز فلات مرکزی هم در هفته منتهی به ۴ فروردین ماه بیشینه بارش ۵۲.۲ میلیمتری و متوسط محدوده ۲.۹ میلیمتری را تجربه خواهد کرد.

حوضه آبریز دریای خزر در هفته منتهی به ۴ فروردین ماه بیشینه بارش ۴۹.۳ میلیمتر با متوسط محدوده ۱۰.۴میلی‌متر را تجربه خواهد کرد.

حوضه آبریزقره قوم هم در هفته منتهی به ۴ فرور دین بیشینه بارش ۲۲.۵ میلیمتری و متوسط محدوده ۶ میلیمتری خواهد داشت.