به گزارش پایگاه خبری ربیع، با حکم قضایی ۱۱۱ ویلای غیرمجاز در منطقه براآن شمالی اصفهان تخریب شد.

مدیرجهادکشاورزی شهرستان اصفهان گفت: با اجرای احکام قضایی در سه مجتمع ویلایی منطقه براآن شمالی شهرستان اصفهان ۲۲ هزار مترمربع ویلای ساخته شده تخریب و از ساخت ۱۱۱ واحد ویلای دیگر ممانعت شد.

صادقی با بیان اینکه از تغییر کاربری ۱۱۷ هزار مترمربع اراضی کشاورزی هم جلوگیری شد افزود: مردم و ساکنان محلی در صورت مشاهده ساخت و ساز غیرمجاز با شماره ۱۳۱ تماس گرفته و اطلاع رسانی کنند.