به گزارش پایگاه خبری ربیع، به نقل از فارس به نقل از تایمز هایر اجوکیشن، نتایج یک بررسی جدید نشان می‌دهد، تعادل جنسیتی در مدارس پزشکی ژاپن وجود ندارد.

تحقیقات وزارت علوم و تحقیقات ژاپن بیانگر آن است که پذیرش مردان در رشته‌های پزشکی به طور مداوم بیش از همتایان زن آنها است.

براساس آمار و ارقام موجود، دست کم دو سوم از ورودی دانشگاه‌های پزشکی مرد هستند و این درحالیست که بسیاری از زنان متقاضی نیز نمره قابل قبول را برای تحصیل در رشته‌های پزشکی به دست می‌‌آورند.

این وزارتخانه با تجزیه و تحلیل اعداد ارائه شده از سوی ۸۱ مؤسسه و دانشکده پزشکی در سال ۲۰۱۳ الی ۲۰۱۸ دریافت، دانشکده پزشکی دانشگاه‌هایی نظیر توکیو به طور سیستماتیک زنان متقاضی را در آزمون ورودی رشته‌های پزشکی رد می‌کنند.

نتایج این بررسی که در ماه سپتامبر منتشر شده نشان می‌دهد، مردان ۷۱ الی ۵۸ درصد از صندلی‌های پزشکی را در دانشگاه به خود اختصاص داده‌اند.

دانشکده پزشکی توکیو، بیشترین شکاف جنسیتی را دارد و جز این مؤسسه، هیچ دانشکده دیگری دستکاری در نمرات دانشجویان زن را نپذیرفته است.

دانشکده‌های پزشکی ژاپن در توضیح عدم تعادل جنسیتی داوطلبان رشته‌های پزشکی مدعی شده‌اند: ضعف دختران در علوم فیزیک و ریاضیات منجر به کاهش پذیرش آنها شده است.

تعصب جنسیتی مسئله عظیمی در دانشگاه‌ها و جامعه ژاپن است؛ در حال حاضر حدود ۹۰ درصد از اساتید دانشگاه‌های ژاپن را مردان تشکیل می‌دهند و تنها ۲۰ درصد از زنان جامعه پزشکی این کشور را پوشش می‌دهند.

انتهای پیام/