به گزارش پایگاه خبری ربیع، معاون مهندسی و خدمات فنی منطقه ۲ عملیات انتقال گاز با ابراز خرسندی از عقد تفاهم‌نامه با شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان گفت: پیرو مذاکرات گوناگون و بررسی دو جانبه شهرک و منطقه ۲ عملیات انتقال گاز بر آن شدیم در سال مزین به نام تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین نسبت به گسترش روابط و ایجاد زیرساخت‌های مشترک گام‌های عملی برداریم.

در این نشست که با حضور شرکت‌های حوزه ابزار دقیق و ساخت و تولید مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان برگزار شد، راهکارهای عملیاتی اجرایی نمودن مفاد تفاهم‌نامه بین دو مجموعه در زمینه ایجاد زیرساخت‌ها و کمک به توسعه و تجاری‌سازی فناوری‌های مورد نیاز منطقه، ایجاد آزمایشگاه‌های جدید فنی و مهندسی و همچنین بررسی توانمندی شرکت‌های مرتبط جهت بهره‌برداری هدفمند مورد بررسی قرار گرفت.

معاون مهندسی و خدمات فنی منطقه ۲ عملیات انتقال گاز با ابراز خرسندی از عقد تفاهم‌نامه با شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان گفت: پیرو مذاکرات گوناگون و بررسی دو جانبه شهرک و منطقه ۲ عملیات انتقال گاز بر آن شدیم در سال مزین به نام تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین نسبت به گسترش روابط و ایجاد زیرساخت‌های مشترک گام‌های عملی برداریم.

در این نشست تیم معاونت مهندسی و خدمات فنی منطقه ۲ عملیات انتقال گاز، تیم خودکفایی منطقه ۲ عملیات انتقال گاز، تیم معاونت توسعه فناوری شهرک و شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان حضور داشتند و در پایان نشست نیز از برخی شرکت‌های مستقر بازدید به عمل آمد.

فاطمه جلالی