به گزارش پایگاه خبری ربیع، به نقل ازاداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، سمینارآموزشی « آشنایی با بیمه بانوان و زنان خانه دار در  محل اتاق بازرگانی شیراز با حضور بانوان کارفرما برگزار شد .
یلدا راهدار عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی با اشاره به اهمیت پوشش بیمه ای بانوان گفت : نیمی از جمعیت  استان را زنان تشکیل می دهند و می بایست در جهت شناسایی و معرفی خدمات متنوع و گسترش پوشش بیمه ای زنان گام های موثرتری برداشت .
وی ابراز امیدواری کرد که روز به روز زنان بیشتری با استقبال از این طرح تحت پوشش بیمه زنان خانه دار قرارگرفته و ازمزایا وخدمات این سازمان برخوردار شوند .
در ادامه این سمینار حسن ارژنگ زاده ؛ رئیس اداره امور بیمه شدگان تامین اجتماعی فارس گفت : از جمعیت ۱۴۰هزار نفری بانوان ۱۸ تا ۵۰ سال ، تنها ۵۰ هزار نفر یعنی ۳۰ درصد از بانوان ازاین طرح استفاده می کنند .
وی در ادامه افزود : بانوان حائز شرایط  می توانند با انتخاب نرخ های ۱۴،۱۲و۱۸ درصد از مزایای خدمات درمانی، بازنشستگی، از کار افتادگی وفوت استفاده کنند و امید است که با افزایش آگاهی بانوان استان در خصوص شرایط استفاده ازاین طرح روز به روز به تعداد بانوان بیمه شده اضافه شود.