به گزارش پایگاه خبری ربیع، به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون، ایرج شیخ‌زاده از سیاستگذاری ساختاری و فرایندی مدیریت دانش در بانک توسعه تعاون خبر داد و گفت: برنامه جدی برای طراحی ساختاری و فرایندی مدیریت دانش به عنوان محرک و پیشران سایر ابعاد مدیریت در بانک توسعه تعاون در حال تدوین و پیاده سازی است که زمینه عملیاتی شدن مدیریت دانش و تجربیات مدیران و کارکنان را در بانک بیش از پیش فراهم خواهد ساخت.

وی افزود: کمیته عالی مدیریت دانش بانک توسعه تعاون در حوزه معاونت برنامه ریزی و فناوری اطلاعات با محوریت مرکز آموزش و پژوهش و عضویت روسای ادارات کل مرتبط تشکیل و سیاست های کلان مربوط به گردآوری و تسهیم دانش را تعیین و راهبری خواهد کرد.

شیخ‌زاده با اشاره برنامه‌های‌ بنیادی مدیریت دانش در این بانک گفت: تبدیل دانش پنهان به دانش آشکار سازمانی و شکل‌گیری حافظه سازمانی از راهبردهای مهم سودآوری بانکی محسوب می‌شود که ترسیم و اجرای ابعاد ساختاری( کلان و خرد)، فرایندی و مطالعاتی آن در برنامه های عملیاتی بانک توسعه تعاون در سال ۱۴۰۰ همسو با نظام نامه مدیریت دانش ابلاغ شده از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور گنجانده شده است.

وی درباره ابعاد ساختاری مدیریت دانش در بانک توسعه تعاون اعلام کرد: دبیرخانه مدیریت دانش بانک توسعه تعاون در ساختار اداره کل آموزش مدیریت مرکزآموزش وپژوهش و به عنوان بازوی اجرایی کمیته عالی مدیریت دانش ایجاد و آغاز به فعالیت خواهد کرد که زمینه توسعه فعالیت های دانش و تجربه محور مرکز آموزش و پژوهش و تبدیل تجربیات و دانش پنهان به دانش صریح در بانک توسعه تعاون را فراهم خواهد ساخت.

به گفته شیخ زاده، ابعاد ساختاری و فرایندی مذکور طراحی و نهایی شده و با تایید مدیرعامل و اعضای هیات مدیره در بانک توسعه تعاون عملیاتی خواهد شد.