به گزارش پایگاه خبری ربیع، سید روح اله لطیفی، سخنگوی گمرک اظهار داشت: با پایان محدودیت‌های ورود کالا و مسافر به کشور عراق به دلیل برگزاری انتخابات پارلمانی، از صبح امروز تبادل کالا با این کشور از همه مرزهای تجاری کشور از سر گرفته شد.

لطیفی افزود: این محدودیت ها برای همه مبادی ورودی کشور عراق، از شنبه تا صبح امروز از سوی دولت این کشور  در نظر گرفته شده بود.