به گزارش پایگاه خبری ربیع، رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: بر اساس توافق انجام شده میان شهرداری اصفهان و سازمان تأمین اجتماعی تحویل زمین به تأمین اجتماعی انجام شده است و انتظار داریم تأمین اجتماعی ساخت بیمارستان را در حاشیه اتوبان کشوری آغاز کند.

 فتح‌اله معین، اظهار کرد: تأمین اجتماعی از ساخت بیمارستان در اتوبان شهید کشوری امتناع می‌کند، این در حالی است که شهرداری بارها به سازمان تأمین اجتماعی برای ارائه نقشه بیمارستان به منظور صدور پروانه ساخت نامه‌نگاری کرده و این آمادگی را دارد تا در صورت اختلاف در محاسبات همکاری لازم را انجام دهد.

وی عنوان کرد: بر اساس توافق انجام شده میان شهرداری اصفهان و سازمان تأمین اجتماعی تحویل زمین به تأمین اجتماعی انجام شده و زمین در اختیار این سازمان است، انتظار داریم تأمین اجتماعی مشکل مردم شهر اصفهان و بیمه‌شدگان این سازمان را مد نظر قرار دهد و ساخت بیمارستان را آغاز کند.

وی یادآور شد: بیمارستان دکتر شریعتی بیمارستان اصلی تأمین اجتماعی در اصفهان است که به خاطر تغییراتی که به واسطه عبور خط مترو و قدمت ساختمان بیمارستان نیاز به جایگزین دارد تا تعمیرات اساسی مورد نیاز انجام شود.