به گزارش پایگاه خبری ربیع، به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، ضیاء صباغ معاون بیمه ای اداره کل تأمین اجتماعی خوزستان با اعلام اینکه بیمه بیکاری از جمله تعهدات سازمان تأمین اجتماعی در قبال بیمه شدگان تحت پوشش است که بر اساس قانون و به افراد واجد شرایط پرداخت می شود، گفت: در حال حاضر بیش از ۹ هزار نفر در ماه بیمه بیکاری دریافت می کنند که مقرری آنان براساس جداول تنظیمی با موضوعات اخراج موجه، اتمام پروژه، فسخ قرارداد ، عدم توانایی ، تعطیلی کارگاه و حوادث غیر مترقبه بوده و این افراد مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری شده اند.

صباغ با اشاره به اینکه بیمه بیکاری برای مجرد ها و متأهل ها و کسانی که سابقه پرداخت حق بیمه دارند متفاوت است افزود : اگر بین ۶ تا ۲۴ ماه سابقه داشته باشند و بدون میل و اراده بیکار شوند برای مجرد ها ۶ ماه و برای متأهلین ۱۸ ماه مقرری بیکاری پرداخت می شود و اگر فردی قبل از بیکاری ۲۵ تا ۱۲۰ ماه سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد برای مجردها ۱۲ ماه و برای متأهلین ۲۴ ماه مقرری اختصاص می یابد.

وی ادامه داد: همچنین با داشتن ۱۲۱ تا ۱۸۰ ماه سابقه برای مجردها ۱۸ ماه و متأهلین ۲۶ ماه مقرری بیمه بیکاری می گیرند و چنانچه سابقه آنان ۱۸۱ ماه تا ۲۴۰ ماه باشد نیز برای مجردها ۲۶ و متأهلین ۳۶ ماه برقرار می شود.

معاون بیمه ای اداره کل تامین اجتماعی استان خوزستان تصریح کرد: بر اساس قانون، بیمه شده با داشتن ۲۴۱ ماه به بالا نیز ۳۶ ماه برای مجردها و ۵۰ ماه برای متأهلین می تواند از این مزایا بهره مند شود.