دبیر اتحادیه سنگ‌بری‌های استان اصفهان با اشاره به کاهش چشمگیر صادرات سنگ از اصفهان گفت: رکود مهمترین عامل کاهش صادرات سنگ بوده است.

به گزارش ربیع به نقل از تسنیم ،حسین حجاری با اشاره به وضعیت نامناسب واحدهای سنگبری اصفهان اظهار داشت: متاسفانه وضعیت کنونی سنگ‌بری‌های فعال در سطح استان بسیار نامناسب است به طوری‌که می‌توان تأثیر آن را در وضعیت صادرات سنگ به وضوح مشاهده کرد.

وی به کاهش میزان صادرات سنگ از استان اصفهان اشاره کرد و گفت: وضعیت صادرات سنگ از استان ما در سال جاری اصلاً مناسب نبوده و نسبت به سال گذشته کاهش چشمگیر و قابل توجهی را در این زمینه شاهد هستیم، در این باره باید به عدم حمایت دستگاه‌ها نیز اشاره کرد، ما حمایت کننده مالی نداریم و این موضوع در کاهش میزان صادرات سنگ از استان اصفهان موثر است.

دبیر اتحادیه سنگ‌بری‌های استان اصفهان رکود و نوسانات ارزی را از مهمترین عوامل کاهش صادرات عنوان کرد و افزود: تنها صادرات ما در سال جاری از طریق دلالان و به کشورهای ترکیه و عراق بوده است و به جز صادرات به کشورهای نام برده، صادرات دیگری نداشته‌ایم.

وی درباره وضعیت فعلی سنگ‌بری‌های استان اظهار داشت: متأسفانه رکود و وضعیت بد بازار منجر به تعطیلی بیش از پیش سنگ‌بری‌های استان شده است به طوری‌که در سال جاری بیش از ۴۵ درصد از واحدهای صنعتی ما تعطیل شده‌اند.

حجاری با تأکید بر اینکه یکی از عمده‌ترین مشکلات واحدهای سنگبری استان اصفهان مسئله رکود است، خاطرنشان کرد: سایر واحدهای صنعتی سنگ‌بری نیز وضعیت چندان مطلوبی ندارند و روز به روز بر تعداد واحدهای تعطیل این بخش از صنعت افزوده می‌شود.