به گزارش پایگاه خبری ربیع، مسعود اسکندری با اشاره به عملکرد اداره برق در طی شش ماه نخست سال جاری افزود: بیش از ۸/۱۱کیلومتر شبکه فشارمتوسط، بیش از ۷/۱۰کیلومتر شبکه فشارضعیف و سه هزار و ۸۰۰متر شبکه های سرقتی در شهرستان برخوار احداث شده است.

وی اظهار داشت:۲/۱۶کیلومتر شبکه های فشارضعیف و متوسط و همچنین ۳۵ دستگاه تابلو توزیع واندازه گیری بهینه سازی شده است.
مدیر امور برق شهرستان برخوار با اشاره به اینکه تعداد کل مشترکین شهرستان ۵۹ هزارو ۶۹۱ می باشد، افزود:در طول شش ماهه نخست سال جاری یک هزار ۱۶۵ مشترک عادی و دیماندی در شهرستان برخوار جذب شده است.

اسکندری عنوان کرد: نصب ۲۵۴ دستگاه انواع چراغ لاک پشتی، نصب و احداث ۳۰ دستگاه پست هوایی جهت ظرفیت سازی و رفع افت ولتاژ، نصب و اصلاح ۱۷۷دستگاه اتصال زمین،تقویت ۱۴دستگاه پست هوایی و زمینی و تبدیل ۶/۱۰ کیلومتر از شبکه های هوایی سیمی به کابل خودنگهدار از دیگر اقدامات امور برق شهرستان برخوار در طی شش ماه نخست سال جاری می باشد.

مدیر امور برق شهرستان برخوار بیان کرد:۴۴۱ کنتورسه فاز وتکفاز عادی معیوب ویک هزار و۸۷ دستگاه کنتور فهام دیماندی معیوب، یک هزارو ۴۶۰عدد لامپ معیوب و ۳۲۰ اصله تیر فرسوده جهت بهینه سازی شبکه های شهرستان تعویض شده است.

اسکندری اظهار داشت: در زمینه مدیریت مصرف ۴۵۳ فرم تفاهم نامه کشاورزی ۴۷۴ فرم تفاهم نامه صنعتی توزیع شده و سه هزار مشترک آموزش نیز دراین شهرستان آموزش دیده اند.

مدیر امور برق شهرستان برخوارعنوان کرد:۶۰ مشترک صنعتی در طرح تعطیلات و ذخیره سازی عملیاتی، ۷۸ مشترک کشاورزی در طرح مدیریت مصرف برق کشاورزی،۲۲ مشترک صنعتی در طرح تامین برق از دیزل ژنراتور، ۸ مشترک اداری و تجاری در طرح مدیریت مصرف برق برخوار جذب شده اند.

وی افزود:تعمیروسرویس ۱۸۳ دستگاه پست هوایی وزمینی، عکس برداری یک هزار و ۷۵۰ نقطه از نقاط اتصالات سست با دوربین ترموویژن وانجام اقدام اصلاحی متناسبهمچنین تعمیر ۱۲۰کیلومتر از شبکه های فشار متوسط به روش خط گرم از دیگر اقدامات اداره امور برق برخوار است.

انتهای پیام/برخوار