نجمه کریمیان

سیزدهم ماه پرفضیلت رجب مصادف است با سالروز مولای متقیان حضرت علی (ع).به مناسبت این روز مبارک در تقویم کشور روز پدر نامگذاری شده است تا شاید بهانه ای باشد برای قدردانی از مقام والای پدر.پدری همچون کوهی استوار و محکم در مسیر پر پیچ و خم روزگار پشت و پناه خانواده است تا از هر گزندی در امان باشند.

پدر همیشه به جرم پدر بودن در برابر مشکلات ایستادگی می کند زیرا همه امیدها به نگاه اوست و آغوشش پناهگاهی است برای رهایی از غم و رنج زندگی.همیشه می توان در سایه امن پدر آرام گرفت.

پدر حرمتش حرمت خداست چرا که از طرف ذات اقدس الهی امانت دار نعمتی به نام فرزند است و مقامش همیشه مورد ستایش و احترام خداوند قرار گرفته است.پیامبر اکرم )ص( درباره مقام پدر می فرمایند:خشنودی خدا در خشنودی پدر است و ناخشنودی خدا در ناخشنودی پدر.اما نمی دانی در دلش چه می گذرد تا همواره محکم بماند.

آری در این تلاطم های روزگار کنونی باید پدر باشی تا طعم سختی و خم شدن در برابر گردنه های زندگی را با تمام وجودت بچشی.و چه سخت است ماندن در این راه که اگر عشق و علاقه در میان نبود ادامه نمیداد.پدر اگر چه از ابراز محبت زبانی به فرزند همانند مادر نیست اما می توان عشق و علاقه به فرزند خویش را در چشمانش خواند.پدر حتی نامش هم پناهگاه است و آدم را یک عمر سرپا نگه می دارد.

اما آنچه که پدر را یک عمر سرپا نگه می دارد تربیت فرزندان صالحی است که نام پدر را جاودان می کنند.قدرت و صلابت پدر نیز طعم شیرینی دارد.اگر اقتدار او نبود فرزند در محبت بی انتهای مادر غرق می شد و ریشه اش همچون گیاهی که به او آب بسیار می رسد خراب می شد پس پدر هست تا تعدیل کننده محبت مادری باشد و حکمت الهی آن بوده تا صلابت و محبت پدر در یکجا جمع شود تا هرگز ستون خانواده در هم نشکند و مایه حیات و بقا آن باشد.

 همه توقع پدر فقط احترام و محبت فرزند به اوست ولی در این روزگار فرزندانی دیده می شوند که از سر بی مهری با پدر رفتار می کنند و نیاید روزی که دل یک پدر با تیغ بی احترامی و بی حرمتی فرزند از هم بپاشد و آن زمان است که دل آسمان نیز برای پدر می شکند.

به خاطر داشته باشیم پدران در این روزگار سخت با زحمت فراوان پناه خانه هستند.پس تا فرصت باقی است قدر تک تک لحظات با پدر بودن را غنیمت بشماریم و قدر این گوهر نایاب که وجودش با هیچ کس و هیچ چیزی جبران نمی شود بیشتر بدانیم و در درگاه الهی شاکر او باشیم.

نجمه کریمیان