به گزارش پایگاه خبری ربیع، مدیر امور برق جنوب شرق به بهینه سازی شبکه فشار ضعیف هوایی در خیابان آپادانا اشاره کرد و گفت: پروژه تبدیل شبکه سیمی به کابل خود نگهدار خیابان آپادانا دوم در سه فاز تعریف شد وآخرین فاز این پروژه اردیبهشت ماه سال جاری به طول ۷۰۰ متر کابل خود نگهدار و با مبلغی بالغ بر ۸۰۰ میلیون ریال انجام شد.

 مهران نصر افزود: در این فاز ۱۳ اصله پایه ۹ متری بهینه سازی و اجرایی گردید که با اجرای این پروژه علاوه بر بهینه سازی شبکه هوایی، انشعاب مشترکین اصلاح و روشنایی معابر نیز بهینه سازی گردید

گفتنی است: بیش از ۵/۳ کیلومتر کابل خود نگهدار در سال جاری در امور اجرایی و عملیاتی شده است و ۱۲ کیلومتر تا پایان سال در دستور کار قرار گرفته است.