به گزارش پایگاه خبری ربیع، به نقل از باشگاه خبرنگاران، سرهنگ جواد تهامی، رییس اداره برآورد اجتماعی پلیس کرمان در نشست تخصصی با حضور امام جمعه موقت کرمان، معاون فرهنگی و رئیس نهاد رهبری دانشگاه شهید باهنر گفت: ترویج و تقویت شعائر دینی و مذهبی یکی از موضوعات موثر در تربیت فکری افراد است.

وی افزود: در این رابطه می‌توان یک سری اقدامات پژوهشی مشترک با نهاد‌های فعال در عرصه فرهنگی و اجتماعی انجام داد و از نتایج آن در امر آموزش و آگاهسازی اقشار مختلف بهره گیری کرد.

سرهنگ تهامی بیان داشت: در این زمینه استعداد خود دانشگاه و دانشجویان، کتابخانه و پایان نامه‌های دانشجوئی و منابع علمی دانشکده‌های علوم انسانی، حقوق و روانشناسی می‌توانند منابع خوبی برای اقدامات پژوهشی مشترک باشند.

وی تصریح کرد: گام بعدی پس از انجام این پژوهش‌ها برگزاری نشست‌های آموزشی پیرامون آسیب‌هایی همچون اعتیاد، فضای سایبری ودیگر مسائل شایع جامعه کنونی است که برخی از این آسیب‌ها شدیدا قشر دانشجو را تهدید می‌کند.

رئیس اداره برآورد معاونت اجتماعی پلیس یادآور شد: در این زمینه در نظر داریم با برگزاری یک سری نشست‌های علمی و تخصصی در دانشگاه‌های مختلف از نقطه نظرات و کار‌های مطالعاتی خود دانشجویان بهره گیری و موضوعات آموزشی مورد نیاز را بر اساس آن‌ها تدوین و استفاده کنیم.