به گزارش پایگاه خبری ربیع، مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان با بیان اینکه با اجرای تاسیسات فاضلاب جنوب شرق اصفهان صددرصد کلان شهراصفهان دارای زیرساخت جمع آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب می‌شود، گفت: با اجرای این پروژه تمام مناطق کلان شهر اصفهان دارای تاسیسات جمع آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب می‌شوند و دیگر در هیچ منطقه‌ای در اصفهان فاضلاب شهری از طریق چاههای جذبی دفع نمی‌گردد.

مهندس هاشم امینی اجرای تاسیسات فاضلاب جنوب شرق اصفهان به رغم تنگناهای شدید مالی در دستور کار قرار گرفت عنوان کرد: در سالهای اخیر یکی از دغدغه‌های اصلی ساکنان محور جنوب شرق اصفهان برخورداری از تاسیسات فاضلاب بوده است همین امر موجب گردید به رغم تنگناهای شدید مالی اجرای تاسیسات فاضلاب یکی از اولویت‌ها قرار گیرد.

مهندس هاشم امینی افزود: با احداث یک باب ایستگاه پمپاژ با ظرفیت ۴۰۰ لیتر برثانیه، ۱۲ کیلومتر خطوط اصلی و کلکتور، ۶۱ کیلومتر خطوط فرعی با هزینه‌ای بالغ بر ۸۰ میلیارد تومان تاسیسات فاضلاب محور جنوب شرق شهر اصفهان تکمیل می‌شود.

وی اعلام کرد: تاکنون بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان به منظور اجرای بیش از ۵.۶ کیلومتر خطوط انتقال با اقطار ۶۰۰ الی ۱۰۰۰ میلیمتر، ۶ کیلومترخطوط فرعی با اقطار ۲۰۰ الی ۵۰۰ میلیمتر، یک باب ایستگاه پمپاژ با ظرفیت ۴۰۰ لیتر بر ثانیه با بهره مندی از ۵ پمپ ازمحل اعتبارات جاری و عمرانی هزینه شده است.

مهندس هاشم امینی به جمعیت تحت پوشش خدمات شبکه فاضلاب در محور جنوب شرق اصفهان پرداخت و تصریح کرد: در حال حاضر با اجرای این پروژه بیش از ۵۱ هزار نفر تحت پوشش خدمات شبکه فاضلاب قرار می‌گیرند اما پیش بینی شده در سال ۱۴۲۵ بالغ بر ۷۰ هزار نفر در این منطقه از خدمات شبکه فاضلاب بهره مند شوند.

وی به مناطق محور جنوب شرق اصفهان اشاره کرد و اظهار داشت: با اجرای این پروژه ساکنان مناطق شهرک زاینده رود، روشن شهر، روشن دشت، ردان، فیزادان، اجلاس سران، شهرک شهید کشوری، پینارت، دنارت، زاوان، کلمه خواران، خیابان سلمان فارسی تحت پوشش خدمات شبکه فاضلاب قرار می‌گیرند.

مهندس امینی عنوان کرد: فاضلاب ساکنان محور شرق اصفهان از طریق یک باب ایستگاه پمپاژ، ۱۲ کیلومتر خطوط اصلی و کلکتور، ۶۱ کیلومتر خطوط فرعی و شبکه‌های فرعی به تصفیه خانه شرق اصفهان انتقال می‌یابد.

وی ادامه داد: با اجرای تاسیسات فاضلاب محور جنوب شرق اصفهان دیگر ساکنان این مناطق نگران آلودگی‌های زیست محیطی ناشی از عدم برخورداری از شبکه فاضلاب نیستند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان اعلام کرد: با اجرای تاسیسات فاضلاب محور جنوب شرق اصفهان بیش از ۲۴ هزار و ۵۰۰ فقره انشعاب فاضلاب به مشترکین واگذار می‌شود.