به گزارش پایگاه خبری ربیع، رییس اداره نگهداری ابنیه فنی اداره کل راهداری استان اصفهان گفت: به دلیل حجم بالای ترافیک در این منطقه و مخاطره انگیز بودن ورودی کوی راه حق کندروهایی در این مسیر ایجاد شد و قرار شد زیر گذر در این منطقه ساخته شود.

مهدی فقهی افزود:زیر سازی این زیر گذر در حال انجام است و آزادی سازی برای این طرح اجرا شده است و با توجه به پیگیری های انجام شده و عملیات در دست اجرا پیش بینی می شود این طرح تا پایان سال جاری به بهره برداری برسد.