به گزارش پایگاه خبری ربیع، به نقل از فارس، چند هفته از آغاز بررسی لایحه بودجه ۹۹ در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی می گذرد و به زودی این کمیسیون گزارش نهایی خود را راهی صحن علنی مجلس خواهد کرد.

به رغم وعده های مقامات ارشد دولتی در زمینه اجرای اصلاحات ساختاری بودجه، بسیاری از نمایندگان مجلس، کارشناسان و مراکز پژوهشی اعتقاد دارند در لایحه بودجه ۹۹ خبری از این اصلاحات نیست.

از سوی دیگر، کارشناسان و مراکز پژوهشی با تاکید بر اینکه در لایحه بودجه ۹۹، ارقام غیرواقعی برای صادرات نفت و فروش اموال مازاد دولتی در نظر گرفته شده است، پیش بینی می کنند سال آینده با کسری بودجه حداقل  ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی مواجه شویم.

مهمترین راهکار دولت برای جبران کسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی امسال، برداشت گسترده از صندوق توسعه ملی بود، اما با توجه به شرایط تحریم و وضعیت منابع صندوق، امکان تکرار این راهکار در سال آینده پایین است. در نتیجه، دولت برای جبران کسری بودجه سال ۹۹، راهکاری غیر از استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول نخواهد داشت. اجرای این راهکار، تورم زیادی در کشور ایجاد می کند و در عمل فشار بیشتری بر طبقه ضعیف خواهد گذاشت. راهکار دیگر، مذاکره مجدد با آمریکا است.

کارشناسان اعتقاد دارند بهترین راهکار جبران کسری بودجه سال ۹۹ که باید توسط کمیسیون تلفیق مجلس مورد توجه قرار گیرد، افزایش درآمدهای مالیاتی با ایجاد فشار بر ثروتمندان و همچنین مقابله با فرار مالیاتی است.