به گزارش پایگاه خبری ربیع، تفاهم نامه همکاری بین شرکت عمران بهارستان واداره کل بنیاد مسکن استان اصفهان جهت توسعه محله سازی در شهر جدید بهارستان امضا شد.

بنابراعلام روابط عمومی شرکت عمران بهارستان، این تفاهم نامه همکاری بامحوریت مشارکت در اجرای محله سازی بخشی از بلوک ۲۳۲ فاز سه شهر جدید بهارستان با ارزش ۳۳۰ میلیارد ریال به امضای محمدرضا احمدی مدیرعامل شرکت عمران بهارستان و غلامحسین خانی مدیرکل بنیاد مسکن استان اصفهان رسید.

مشارکت در اجرای محله سازی بخشی از فاز سه شهر جدید بهارستان در قالب ۱۰۸ قطعه زمین مسکونی درمجموع با زیربنای ۹۳ هزار و ۴۰۰ مترمربع همچنین چهارقطعه زمین تجاری، سه قطعه زمین ورزشی، آموزشی و مذهبی و سه قطعه زمین فضای سبز از مفاد این تفاهم نامه همکاری دوطرفه است.