کارگاه هفتگی خانه کاریکاتور حوزه هنری استان اصفهان، این بار به بررسی و تحلیل عنصر برتر در کاریکاتور پرداخت.

به گزارش روابط عمومی حوزه هنری استان اصفهان، در این جلسه که در ساعت ۱۶ بعدازظهر روز سه شنبه ۱۴دی در خانه هنرمندان اصفهان و با حضور اعضای این خانه برگزارشد، علی اسدی (کاریکاتوریست) به تحلیل عنصربرتر در کاریکاتور پرداخت.

اسدی گفتند: مهمترین عنصر از نظر جلب توجه مخاطب و دیده شدن در تصویر برای کاریکاتور، موجود زنده است که به دو بخش انسان و صورت( چشم، دهان، دست) دسته‌بندی می‌شود.

این هنرمند کاریکاتوریست ادامه دادند: برای تأکید بر عناصر برتر، ۹ روش وجود دارد (تاکید با رنگ، تاکید در جهت مشترک، تاکید به عنصرآشنا، تاکید با تغییر شکل یا هویت، تاکید با تغییر حالت، تاکید با جاافتادگی (نور یا کنتراست روی یک عنصر)، تأکید با آشنایی زدایی و تأکید با مبهم سازی.

سخنران این کارگاه در تعریف  تاکید با آشنایی زدایی خاطرنشان کردند: در این نوع تأکید ما نسبت به پدیده‌هایی که می‌بینیم دارای پیش داوری قبلی هستیم. وقتی پدیده‌ای در موقعیتی برخلاف انتظار ما قرار می گیرد، چشم ما را شدیداً بسوی خود جلب می کند.

مدرس این کارگاه همچنین از کاربرد تأکید مبهم سازی در عکاسی و فیلمبرداری گفت و افزود: در این نوع تأکید عنصر اصلی را نگه می‌داریم و بقیه‌ی عناصر متحرک را حذف می‌کنیم .عناصری همچون : دود، بخار، حرارت، هوای مه آلود، ریزش باران و شیشه ی مات و انعکاس تصویر بر آن.