نشست سیاسی با موضوع حوزه های انقلابی در جمع اساتید، کادر و طلاب مدرسه علمیه نرجس خاتون(س) شاهین شهر برگزار شد.

سرهنگ حمید باقری مسئول سیاسی سپاه ناحیه امام صادق (ع)  اصفهان در این نشست به تعریف جهاد کبیر پرداخت وی جهاد کبیر را مبارزه با نفس معرفی نمود.

وی در ادامه ی تعریف جهاد افزود: جهاد صرفاً بحث قتال و نظامی گری نیست، هر عمل صالحی که با نیت الهی باشد و حسن فاعلی داشته باشد، معنای جهاد می دهد.

مسئول سیاسی سپاه ناحیه امام صادق (ع) اصفهان اذعان داشت: خداوند در قرآن، جهاد کبیر را بیان می‌کند، برای مثال در آیه ۵۲ سوره فرقان زمانی جهاد کبیر را مطرح می‌کند که بحث جهاد نظامی مطرح نیست، پس وسعت جهاد کبیر، وسیع‌تر از جهاد نظامی است.

وی با اشاره به شاخصه های انقلابی افزود: روحیه انقلابی داشتن یعنی با جهاد کبیر در تمامی عرصه ها پیش قدم باشید.