جلسه اخلاقی ویژه طلاب، با حضور مؤسس حوزه و امام جمعه سجزی حجت الاسلام و المسلمین جعفری در مدرسه علمیه سیدالشهداء(ع) اصفهان برگزار شد.

حجت الاسام و المسلمین جعفری در ابتدا بیان کرد: شش عوامل رشد و ترقی انسان از منظر روایات؛ نطفه، پدر و مادر، لقمه، استاد، محیط و دوست می باشد.

وی در ادامه افزود:  عامل دوست، در این زمینه قوی تر است است.ولی تأثیر شش عامل فوق با توجه به افراد مختلف، متفاوت است و نمی توان برای آن اولویت خاصـی قائل شد.

امام جمعه شهرسجزی تصریح کرد: اگر کسـی  یکی از این عوامل را داشت، نا امید نشود؛ درس را ادامه دهد و در این زمینه اراده شخص هم مؤثر است؛پس باید دقت شود دیگران را مقصـر ندانیم و باید شاکر لطف خدا بود.

وی خاطر نشان کرد: در قران دو آیه وجود دارد که وقتی انسان به ظاهرش نگاه مـی کند با هم تنافی دارد؛« قران هدایت برای متقین است یا هذا بیان للناس؟»؛ حقیقت ایـن است که قـران برای هدایت همه مردم نازل شده اما فقط متقین هستند که ازآن متذکر می شوند.

حجت الاسلام جعفری با استناد به آیه ی «هذا بیان للناس و لینذروا به و لیذکروا الی اولی الالباب» گفت: مردم باید عالِم شوند ودرس دین بخوانند و از قران استفاده کنند؛ به این معنا که باید درس و بحث داشت تا اهل تقوا شد واز قران استفاده کرد.

وی با توجه به معنای لغوی(لُب) که جدا شدن مغز از پوسته است، بیان کرد:عقل مستقل از غضب و شهوت و خورد و خوراک، لُب معنا می شودواین کار زحمت بسیار دارد؛ علم در اول کار چموش می باشد؛ مثل ظرف آب جوش است که اول باید گرم شود؛ وقتی جوش آمد با اقل گرما هم می جوشد و در آخر با اقل مطالعه کار حل می شود.

امام جمعه شهرسجزی ضمن  حدیثی از حضرت رسول اکرم «صلی الله علیه و اله» گفت: چهار چیز از جواهرات است:۱).عقل ۲)دین ۳)حیا ۴)عمل صالح. لذا با هر زحمتی که هست باید آن رابدست آورد.نقطه ی مقابل آنها؛ غضب عقل را، حسد دین را، طمع حیا را و غیبت عمل صالح رااز بین می برد.

وی در توضیح عقل ابراز کرد: عقل غیر از فهم می باشد.مورچه فهم دارد، راه خانه اش را پیدا می کند وعاقل فردی است که شهوت، غضب و … زیر مجموعه ی عقلش باشد. در بهشت غیرعاقل نداریم ولی بی سواد داریم.