به گزارش پایگاه خبری ربیع، به نقل از روابط عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، این وبینار با مشارکت دفاتر تخصصی دفتر نگهداری علائم، تجهیزات و توسعه ایمنی راه، ایمنی و ترافیک، انجمن بین‌المللی ارزیابی ایمنی راه (iRAP) و دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.

در این همایش علمی، متخصصان بین‌المللی و داخلی در حوزه راه و حمل و نقل، ادارات‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها، پژوهشکده‌ها و مراکز علمی و تحقیقاتی، متخصصان بخش خصوصی و دفاتر نگهداری علائم، تجهیزات و توسعه ایمنی راه، ایمنی و ترافیک و اعضای تخصصی کمیسیون ایمنی راه‌های کشور حضور داشتند.
از مهمترین اهداف این وبینار می‌توان به بررسی آخرین رویکردها و تجارب جهانی در زمینه ارزیابی ایمنی راه‌ها و انتخاب راهکارهای فنی بهینه بمنظور ارتقاء شاخص‌های کلی ایمنی راه اشاره کرد.