به گزارش پایگاه خبری ربیع، به نقل از ایمنا، علیرضا صادقیان در گفت و گو با خبرنگار ما اظهار کرد: نشست سالانه آمار و برنامه‌ریزی در مدیریت شهری برای نخستین بار در کشور با توجه به اهمیت این موضوع روز یازدهم آبان‌ماه سال‌جاری توسط شهرداری اصفهان برگزار می‌شود.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه آمار و برنامه‌ریزی در تمام برنامه‌ها از اهمیت زیادی برخوردار است، از این رو در مدیریت شهری اصفهان تلاش می‌کنیم به تمام افراد اعم از مجریان، محققان و دانشگاهیان که در این فرایند دخیل هستند، اهمیت نقش برنامه‌ریزی در مدیریت شهری را مطرح و تبیین کنیم.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان با بیان اینکه در مدیریت چهار وظیفه برای مدیران تبیین شده که شامل برنامه‌ریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل است، گفت: مبنای برنامه‌ریزی، آمار و اطلاعات است، هر چه آمار و اطلاعات به واسطه ابزار بیشتر باشد، ریسک تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها کاهش یافته و برنامه ریزی‌ها دقت بیشتری پیدا می‌کند.

وی تاکید کرد: برای تدوین برنامه‌های شهری، دقیق‌تر شدن و قابل در دسترس بودن آن بهتر است آمار و اطلاعات بیشتری در اختیار داشته باشیم.

صادقیان با بیان اینکه برای بازدهی هر چه بهتر و مطلوب‌تر برنامه‌ها باید به سمت اطلاعات بیشتر حرکت کنیم، تصریح کرد: «آمار» پایا شده و روا شده اطلاعات است، بنابراین باید با توجه به آمار، برنامه‌ریزی انجام و سازماندهی لازم صورت گیرد، سپس هدایت و کنترل انجام شود تا برنامه ریزی منتج به نتایج مدنظر شود.

وی با اشاره به برگزاری نخستین نشست سالانه آمار و برنامه‌ریزی در مدیریت شهری، گفت: در این نشست اهمیت آمار و برنامه‌ریزی، روش‌ها و متدهای آن با حضور متخصصان شهری و غیرشهری، کارشناسان مرکز آمار ایران، دانشگاهی و افرادی که در مباحث اجرایی و تئوری فعالیت دارند، تبیین و مورد بحث و تبادل نظر قرار می‌گیرد.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان خاطرنشان کرد: نشست سالانه آمار و برنامه‌ریزی در مدیریت شهری سه خروجی خواهد داشت، اول اینکه در حوزه های دانشگاهی و علمی آمار و برنامه‌ریزی در مدیریت شهری باید مورد توجه ویژه قرار گیرد و دانشگاهیان بدانند نیازهای مدیریت شهری در حوزه آمار و برنامه‌ریزی چه مواردی است، دوم اینکه آنچه دانشگاهیان و متخصصان در اختیار دارند در بهبود برنامه ریزی مدیریت شهری مورد استفاده قرار گیرد و سوم پیوند بین علم و اجرا است.