به گزارش پایگاه خبری ربیع از یزد، فانی رییس نایب رییس هیات کاراته بانوان استان یزدگفت  :در این دوره از رقابت ها۶۰نفردر رده های سنی مختلف باهم به رقابت پرداختند.

وی افزود: بعداز اجرای مسابقه بین نفرات اول تاسوم در اردوی استانی نفرات برتر  به مسابقات کشوری انتخاب تیم ملی که دراسفند ماه برگزارمیشود،اعزام خواهند شد.

نفرات برگزیده رشته کاتا و در رده سنی نوجوانان:

آسیه زارع،مریم خیر اندیش،زینب فتاحی و زهرادبیری- در رده جوانان: هانیه زارع،ساراصفار، مریم دهقان و مهدیه خدیو مشترکا-دررده سنی امید:فاطمه سبزی و کاتای بزرگسالان یگانه سادات حسینی،ویدارضایی و مژده دهقان در مقام اول تا سوم ایستادند.

در کاتای تیمی رده سنی نوجوانان:ساراصفار،نرگس میر احمدی وسیما فتوت در گروه اول وسارازعیمیان ،زینب فتاحی و پریسا رحیمی در گروه دومقرار گرفتند،درکاتای تیمی رده سنی جوانان هانیه زارع،مریم دهقان وکیمیا فاتح به عنوان تیم برتر انتخاب شدند.