دوره آموزشی توانبخشی مبتی بر جامعه(CBR)، ویژه کارشناسان جدید cbr شهرستانها ، با حضور فیاض معاون توانبخشی و نوروزی کارشناس مسئول حوزه توانبخشی بهزیستی استان اصفهان، در سالن اجتماعات مجتمع هفتم تیر برگزار شد.

فیاض معاون توانبخشی بهزیستی استان اصفهان در ابتدای این دوره آموزشی ضمن خیر مقدم گویی و تقدیر و تشکر از کارشناسان توانبخشی بهزیستی شهرستانها گفت: هدف از برگزاری این دوره آموزشی آشنایی کارشناسان شهرستانها با اهداف، ویژگی ها و نحوی عملکرد در راستای اجرای بهینه CBR در مناطق تحت پوشش بهزیستی در سطح استان است.

وی با تاکید بر اجرای صحیح دستورالعمل ها و قوانین ابراز داشت: کارشناسان حوزه توانبخشی در شهرستانها می بایست جهت توانمند سازی مددجویان و توانخواهان با توجه به دستورالعمل های موجود گام بردارند، ولی این عزیزان می توانند باتوجه به شرایط اقلیمی شهرستان خود و شرایط توانمندی مددجو و نیازمندی های آنان با تشکیل کمیسیون های ویژه اقدامات لازم را زیر نظر مقامات مسئول شهرستانی و ستادی انجام دهند.

معاون توانبخشی بهزیستی استان اصفهان در پایان سخنانش از کارشناسان حاضر خواستار مستندسازی و انعکاس مناسب و به موقع فعالیتها شد وی افزود: کارشناسان می توانند با ارائه انتقادات و پیشنهادات سازنده، بهزیستی استان اصفهان را در جهت نیل به اهداف عالیه سازمان بهزیستی کشور و بهبود عملکر در زمینه ارائه خدمات مطلوب به جامعه هدف یاری رسانی کنند.

در ادامه براهیمی کارشناس ارشد گفتار درمانی و مدرس این دوره آموزشی ، در خصوص هماهنگی با شورا های مناطق ، دهیاری ها و بهورزان به کمک تسهیلگران به منظور شناسایی معلولین و ارائه خدمات توانبخشی و همچنین ماتریس ( چهارچوب) CBR  مطالبی را ارائه داد.

گفتنی است در پایان مقرر گردید تمامی کارشناسان بر اساس این ماتریس فعالیت های خود را انجام داده و بصورت ماهیانه گزارشی به حوزه توانبخشی اداره کل بهزیستی استان اصفهان اعلام نمایند.