به گزارش پایگاه خبری ربیع، یکشنبه پنجم خردادماه ۹۸، جلسه هفتگی کشتارگاه صنعتی نجف آباد با حضور مغزی سرپرست شهرداری نجف آباد، مهندس فاضل معاون امورزیربنایی و حمل و نقل شهری و تنی چند از مدیران ستادی و مرتبط شهری در محل پروژه برگزار گردید. دراین جلسه موارد و مباحث پیشرفت پروژه و مباحث کنترل پروژه آن مورد بحث و تبادل نظر شد. در این مجموعه که تاکنون بیش از بیست میلیارد تومان از محل اعتبارات عمرانی دفتر مقام معظم رهبری (مدظله) برای آن اختصاص پیدا کرده و پانزده میلیارد تومان دیگر نیز اخیراً تخصیص پیدا کرده، در اولین فاز بخش‌هایی مانند سالن‌های کشتار دام سبک و سنگین، سردخانه، آغل و فضاهای اداری در نظر گرفته شده و واحدهای بسته بندی و فرآوری محصولات نیز در آینده به آن اضافه خواهند شد.