به گزارش پایگاه خبری ربیع،اولین نشست هم اندیشی کمیته فرهنگ شهروندی با حضور نمایندگان معاونت ها و سازمان های وابسته به شهرداری با هدف بررسی و اولویت بندی مشکلات هر حوزه برگزار شد. رضازاده دبیر کمیته فرهنگ شهروندی سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری شاهین شهر ، با ارائه گزارشی از فعالیت های صورت گرفته توسط این کمیته گفت: در هر حوزه ای نیاز به تشخیص و اولویت بندی موانع و تشکیل اتاق فکر برای بررسی و رفع مشکلات است تا بتوان برنامه جامعی برای سال آینده تدوین نمود ، به طوری که از ظرفیت های سازمان از جمله مراکز تحت اختیار ، کارگاه های آموزشی ، جشن ها و تبلیغات شهری نهایت استفاده صورت گیرد. نمایندگان معاونت ها و سازمان های وابسته به شهرداری نیز در این جلسه به ارائه نظرات و راهکارهایی برای رفع مشکلات خود پرداختند و خواستار تخصیص اعتبار لازم برای آموزش های شهروندی شدند. در این جلسه مقرر شد هزینه هایی که برای آموزش در هر بخش در نظر گرفته شده ، متمرکز و هدفمند شود و از پراکندگی برنامه ها و موازی کاری پرهیز شود و جلسات به صورت منظم برای رسیدن برنامه جامع عملیاتی ادامه یابد.