به گزارش پایگاه خبری ربیع، به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، در این نشست علی حسینی مدیر کل تامین اجتماعی کرمان با بیان این مطلب که خدمات سازمان تامین اجتماعی خدمات وسیعی است، گفت: این سازمان به موقع به تعهدات سنگین خود عمل نموده است.

وی با بیان اینکه دانستن قوانین سازمان تامین اجتماعی توسط کارفرمایان نقش مهمی در رضایت و اعتماد این اقشار دارد، افزود: ماباید با کارفرمایان تعامل داشته باشیم و این یکی از وظایف کارکنان سازمان تامین اجتماعی در این راستا است.

درادامه دکتر زاهدی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی بیان نمود: در شرایط اقتصادی فعلی سازمان تامین اجتماع تعامل بیشتری با واحدهای صنفی و تولیدی کوچک داشته باشد.