معاون وزیر نیرو با اعلام ابعاد بحران آب در کشور گفت: عمق چاه‌ها برای برداشت آب از ۵۰ متر به ۲۵۰ متر رسیده است. رحیم میدانی با اعلام برداشت ۵۸ میلیارد مترمکعب بیشتر از ظرفیت استاندارد سفره‌های زیرزمینی گفت: طی سال‌های گذشته حدود ۱۱۵ میلیارد مترمکعب از ظرفیت آب‌های زیرزمینی استفاده کردیم و بخش عمده‌ای از نشست زمین‌ها در برخی مناطق ناشی از همین مسئله بوده است. معاون آب و آبفای وزیر نیرو با اشاره به ابعاد بحران آب در کشور و استفاده بی رویه از سفره‌های زیرزمینی اظهارداشت: متاسفانه در سال‌های گذشته منابع زیرزمینی آب با برداشت بی رویه ۸۶ درصدی روبرو بوده، حال آنکه استاندارد برداشت از آب زیرزمینی ۴۰ درصد است. وی افزود: امکان اینکه بتوان در کوتاه مدت این برداشت را به استاندارد جهانی رساند بسیار کم است، اما بنا داریم با برنامه‌های پیچیده و گسترده این میزان را حداقل به ۶۰ درصد برسانیم. معاون آب و آبفا وزارت نیرو گفت: طبیعت هوشمند است و در برابر ناملایمت‌ها عکس العمل نشان می‌دهد، ما اگر میزان تاب آوری و آستانه تحمل منابع آب را رعایت کنیم می‌توانیم هزاران سال از این منابع استفاده کنیم. وی اظهارداشت: پِرتی آب در کل کشور ۲۵ درصد است که تقریباً ۱۸ درصد آن مربوط به شبکه‌های انتقال آب است. متاسفانه بالا بودن هزینه تعمیرات شبکه و پایین بودن تعرفه‌های آب باعث شده نتوان چندان در این معادله تغیییری ایجاد کرد. میدانی در پایان یادآور شد: حل مسئله بحران آب در کشور مستلزم اجماع نخبگان کشور و نگاه چند بعدی آن‌ها به راه حل‌های رفع بحران آب است.