اصفهان –فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت:امکان آزادسازی برخی پرندگانی که به شکل غیرمجاز شکار یا قاچاق‌ شده‌اند در طبیعت وجود ندارد و به مکان‌هایی مانند باغ پرندگان منتقل می‌شود.

به گزارش ربیع به نقل از مهر ؛ مرتضی جمشیدیان ، در ارتباط با عدم آزادسازی برخی پرندگان قاچاق کشف شده در اصفهان و نگهداری آنها در باغ اظهار داشت: به طور معمول در طول هفته انواع حیوانات شکار شده به شکل غیرمجاز کشف می‌شود به طور معمول این حیوانات در طبیعت محل زندگی خود آزاد می‌شوند مگر اینکه دارای شرایط خاصی باشند.

وی با بیان اینکه برخی از این حیوانات دیگر قادر به زندگی در طبیعت نیستند، افزود: در واقع برخی از این پرندگان شکاری به شکل جوجه کشف می شوند و از بدو تولد غذا به شکل دستی به آنها داده شده و بر این اساس قادر به ورود به طبیعت و شکار در محیط آزاد نیستند.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان با اشاره به اینکه برخی از این پرندگان به دلیل شکار غیرمجاز آسیب دیده‌اند و امکان رهاسازی آنها وجود ندارد، تاکید کرد: برخی از این پرندگان نیز دست آموز هستند و یا قادر به زندگی در زیستگاه کشف شده نیستند و بر این اساس امکان آزادسازی آنها در طبیعت وجود ندارد.

وی با بیان اینکه ممکن است حیوانی از کشوری دیگر وارد کشور شده باشد یا از نقطه گرمسیر به سردسیر قاچاق شده باشد، ادامه داد: با توجه به امکان از میان رفتن این حیوانات یا پرندگان در طبیعت به طور معمول این حیوانات باید در مکان‌های خاص مانند باغ وحش یا باغ پرندگان نگهداری شوند همان گونه که برخی پرندگان شکاری باغ پرندگان اصفهان از این نوع هستند.

جمشیدیان ابراز داشت: این موضوع جفا در حق پرندگانی است که گستره آسمان پهنه پرواز آنها است اما شکارچیان با آسیب رساندن به این پرندگان یا قاچاق آنها امکان یک زندگی آزادانه را از آفریده‌های خداوند می‌گیرند.