به گزارش پایگاه خبری ربیع، به نقل از ایسنا، در متن این اطلاعیه آمده است: «مدیریت مناسب شهر مستلزم آمار و اطلاعات صحیح است. طرح ترافیک جدید، مدیریت شهری را توانمندتر ساخته است زیرا در حوزه‌های مختلف شهری، دسترسی به اطلاعات بنیادین مهیا شده است. از جمله اطلاعاتی که پس از اجرای طرح ترافیک جدید، مدیریت شهری را جهت اعمال سیاست‌های مناسب، مجهز کرده است، مواردی مانند: حجم ترافیک، نوع آلایندگی و وضعیت خودروهایی که در محدوده طرح تردد دارند، وضعیت ترافیک در ساعات اوج و غیر اوج ترافیک و گره‌های ترافیکی را شامل می‌شود.

با توجه به سیاست‌های جدید مدیریت شهری که در طرح ترافیک ۹۷ منعکس شده است، اطلاعات مرتبط با بخشی از حمل و نقل همگانی که قبلا وجود نداشت (خودروهایی با پلاک ع مانند سرویس مدارس) ساماندهی شد و از این نظر امکان اعمال سیاست گذاری نوین برای مدیریت شهری مهیا شد. با توجه به ضرورت حضور این نوع خودروها در ساعات اوج ترافیک، لذا بر افزایش آلودگی هوا و بار ترافیکی معابر، بی تاثیر نبودند.

ضوابط مربوط به صدور مجوز حمل بار از طریق سامانه طرح ترافیک ۹۷ با ساز و کاری مناسب مهیا شده است. پیش از این خودروهای باری مانند کامیون‌ها و وانت‌ها با حضور در ساعات اوج ترافیک، عاملی برای افزایش بار ترافیکی و در نتیجه آلودگی هوا بوده‌اند اما در طرح جدید با اعمال سیاست قیمت گذاری مناسب و تخفیف ویژه به خودروهای باری در صورت تردد در ساعات غیر اوج ترافیک، شاهد کاهش تردد این نوع خودروها در ساعات اوج بوده‌ایم.

مدیریت هوشمند شهر عاملی برای بهینه سازی روابط شهروندان با محیط شهری است. صفحه کاربری شهروندان گامی است برای کاهش آسیب‌هایی که از ارتباطات رو در رو و غیر ضابطه‌مند در زمینه مدیریت شهری به وجود می‌آید.

با توجه به شیوه قیمت گذاری طرح ترافیک جدید، شهروندان میان حمل و نقل همگانی و شخصی به سمت استفاده از حمل و نقل همگانی به خاطر صرفه اقتصادی آن، سوق یافته‌اند.

تخصیص و توزیع طرح ترافیک پیشین، هر ساله حدود ۶ ماه معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری را به خود مشغول می‌کرد به نحوی که سازمان ترافیک به جایگاهی برای صدور آرم طرح ترافیک تقلیل یافته بود. در حالی که طرح ترافیک جدید با مدد از فن‌آوری‌های الکترونیکی در مدت دو هفته همه تقاضاها را مدیریت کرد.

اعمال سیاست‌های جدید ترافیکی در نتیجه طرح جدید بسیار ساده‌تر شده است زیرا زیرساخت‌های لازم آماده شده است و امکان حذف یا بازتعریف محدودیت‌های جدید ترافیکی وجود دارد.

طرح ترافیک جدید با اعمال سیاست‌های مکمل مانند پارک حاشیه‌ای موفق‌تر خواهد بود. با توجه به زیرساخت‌های به وجود آمده این نوع سیاست‌ها سهل‌الوصول‌تر شده است.

یکی از دغدغه‌های عمده مدیریت شهری، زیست پذیرتر شدن محدوده طرح ترافیک برای ساکنان و اقشار اقتصادی فعال در آن است. تمهیداتی که در طرح ترافیک جدید سبب دسترسی و تردد مناسب‌تر در محدوده شده در راستای دغدغه مورد نظر است.

سیاست‌های همسو با نیازها و دغدغه‌های مردم عاملی است برای افزایش سرمایه اجتماعی مدیریت شهری که این موضوع از رهگذر توزیع عادلانه طرح و در نتیجه مشارکت عمومی شهروندان در طرح ترافیک جدید تحقیق یافته است».