به گزارش پایگاه خبری ربیع، علی نیک با تأکید بر لزوم مکانیزه شدن پل‌های عابر پیاده در سطح شهر، اظهار داشت: با توجه به عدم استفاده مردم از پل‌های عابر پیاده معمولی، ساخت پل‌های عابر پیاده غیرمکانیزه از دستور کار خارج‌شده است.
مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری قم استفاده همه افراد جامعه از پل عابر پیاده رایکی از اولویت‌های سازمان در طراحی پل‌های عابر پیاده عنوان کرد و افزود: در سال ۹۹ به دستور شهردار چهار پل عابر پیاده در ۴ نقطه شهر مجهز به پله‌برقی می‌شود.
نیک ادامه داد: این چهار پل به ترتیب در پردیسان، خیابان آذر، خیابان امام و ابتدای خیابان یزدانشهربوده و به‌زودی عملیات نصب پله‌برقی آن آغاز می‌شود.
وی نصب پله‌برقی را علاوه بر هزینه سنگین نیمه کارآمد توصیف کرد و گفت: متأسفانه نصب پله‌برقی نمی‌تواند برای همه افراد جامعه مانند معلولین ویلچر سوار، زنان دارای کالسکه و سالمندانکارایی داشته و باید از روش‌های نوینی در ارائه خدمات استفاده کنیم.
مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری قم نصب آسانسور در پل‌های عابر پیاده را موردتوجه قرارداد و تصریح گرد: با نصب آسانسور همه افراد جامعه با شرایط خاص نیز از پل عابرپیاده می‌توانند استفاده کنند و در صورت اجرای آن می‌توانیم خیابان را با نرده هم جداسازی کنیم.
نیک از اجرای آسانسور در پل عابر پیاده ابتدای خیابان عمار یاسر در یک ماه آینده خبر داد وخاطرنشان کرد: بر روی این پل به‌صورت پایلوت آسانسور نصب‌شده و در صورت رضایتشهروندان و بازدهی مناسب از این به بعد پل‌های عابر پیاده را با آسانسور اجرا می‌کنیم.