وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رمز موفقیت بنگاه‌های خرد و کوچک را اتصال و زنجیره کردن آنها به یکدیگر دانست و گفت: برای حل معضل اشتغال بزرگ و فراگیر و فقرزدا در کشور نیازمند حمایت بانک‌ها هستیم. علی ربیعی در همایش توسعه تعاونی‌های اعتبار اظهار کرد: در حال حاضر جهت‌گیری ما برای اشتغال مشخص است و الزام موفقیت آن زنجیره‌کردن کارهای خرد و کوچک و متوسط به یکدیگر است. در کنار زنجیره‌کردن، باید نظام تأمین مالی مناسب در حمایت از بنگاه‌های خرد و کوچک و تعاونی پیش‌بینی می‌شود. وی با اشاره به وجود سه میلیون و ۵۰۰ هزار شغل در صنایع بزرگ افزود: بیش از ۸۵ درصد اشتغال کشور در بنگاه‌های خرد و کوچک و متوسط است و اگر مشاغل خانگی را هم به آن اضافه کنیم این درصد بیشتر می‌شود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صندوق کارآفرینی امید، بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون را ظرفیت‌های بزرگی در حمایت مالی از بنگاه‌های خرد و کوچک و تعاونی دانست و اظهار کرد: باید نظام تسهیل کارهای کوچک را برای بنگاه‌هایی که از عهده ضمانت‌های بزرگ بر نمی‌آیند فراهم کنیم. ربیعی با اشاره به اهمیت بازار پول و سرمایه خاطر نشان کرد: در بحث ساماندهی تعاونی‌های اعتبار و بازارهای غیرمتشکل پولی به اندازه کافی قوانین حمایتی داشته و داریم. اکنون باید راهکاری پیدا کنیم که در این بازار عمیق‌تر شویم و تمایز خود را در تعاونی‌های اعتبار پیدا کرده و استراتژی رسوب تقاضا را در پیش بگیریم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این‌که باید امکان تشکیل تعاونی‌های اعتبار را دنبال کنیم، بر لزوم فراهم کردن امکان استفاده بانک از نرم‌افزار کنترل مالی تاکید کرد.