به گزارش پایگاه خبری ربیع، به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی،غلامحسین جمیلی اظهار کرد : تامین مالی یا نقدینگی بنگاه های اقتصادی و تولیدی یکی از مهمترین دغدغه ها و مشکلات واحد های تولیدی است که در شرایط تحریم، مشکلات بانکی و رکود بوجود آمده ، تشدید نیز شده است .
وی افزود: با توجه به اینکه بخشی از هزینه های یک واحد تولیدی با پرداختی ها به سازمان تامین اجتماعی در ارتباط است، عدم وجود سرمایه در گردش و نقدینگی در مواردی واحدها را برای پرداخت حق بیمه دچار مشکل و تاخیر می کند .
جمیلی ادامه داد : می توان برای حمایت از واحد های صنعتی و تولیدی و متناسب با شرایط حاکم برجامعه آیین نامه هایی را در دستور کار قرار داد تا مشکلات تاثیر به سزایی روی کار واحد های تولید نداشته باشد. بخشنامه بخشودگی جرایم که تا ۱۰۰ درصد نیز امکان پذیر است ، در موارد زیادی می تواند دغدغه ها را از دوش تولید کننده بردارد تا بخشی از هزینه هایی که به ناچار و از روی نبود نقدینگی تحمیل شده جبران شود .
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران افزود : همه بخش ها باید برای تحقق حداکثری رونق تولید در سال جاری ، نقش خود را احصا و به درستی ایفا کنند.
وی با بیان اینکه بقای سازمان تامین اجتماعی به بقای تولید کننده و تولید در کشور منوط است، یادآور شد : یکی از خواسته های اکثر واحد های تولیدی در رابطه با سازمان تامین اجتماعی، تقسیط حق بیمه و دریافت لیست از کارفرمایان است . اما راه اندازی سیستمی که از رفت و آمد ها کاسته و در راستای شفافیت باشد می تواند کمک شایانی به حمایت از واحدهای تولیدی کند .