به گزارش پایگاه خبری ربیع، مسئولان نیز درباره امر ازدواج و چالش های آن صحبت می کنند و وعده هایی هم درباره تسهیل ازدواج جوانان گفته می شود ولی بعد از گذشت این هفته باز به دست فراموشی سپرده می شود.

امروزه ازدواج جوانان مهم ترین چالش اجتماعی کشور است و هر روز این چالش با مشکلات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی تشدید پیدا می کند.

انگار در این دوره و زمانه ازدواج جوانان مانند کلافی سردرگم شده و خیال باز شدن ندارد و تبدیل به یک بحران شده است.

موارد متعددی در ایجاد این بحران نقش دارند.

بی تدبیری مسئولان و توجه نکردن به مقوله ازدواج جوانان طی سال های گذشته باعث شده بسیاری از جوانان دهه ۶۰ فرصت های ازدواج را از دست بدهند و شامل مجردهای قطعی در کشور شوند.

بیکاری،مسکن،تجمل گرایی خانواده هاو … نیز باعث شده جوانان علی رغم میل باطنی خود از ازدواج کردن فاصله بگیرند.

از طرفی هم دیوار تورم روز به روز بلندتر می شود و ناامیدی وجود جوانان را فرا می گیرد.

وجود برخی آداب و رسوم میان خانواده ها از جمله مهریه بالا و مراسم عروسی پرهزینه هم این بحران را تشدید می کند.

جالب است بدانید در دوران کرونا به خاطر نبود مراسم های پر هزینه نرخ ازدواج طی سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ افزایش یافت.

همچنین مشکلات فرهنگی شامل تغییر سبک زندگی برخی از جوانان باعث کاهش نرخ ازدواج شده است.

درباره وضعیت مجردهای کشور مسعود عالمی نیسی ریس موسسه تحقیقات جمعیت کشور در گفت و گویی گفت: در حال حاضر حدود ۱۲ میلیون مجرد در کشور داریم که از این میان شش میلیون پسر ۲۰ تا ۴۵ ساله و ۵.۶ میلیون دختر ۱۵ تا ۴۰ ساله «مجرد» هستند که اگر وارد تجرد قطعی شوند، از آنجا که طبیعتا فرزندی ندارند از خود جانشینی باقی نخواهند گذاشت و جمعیت جدید جایگزین نمی‌شود.

به گفته عالمی نیسی، میانگین سنی جمعیت کشور در ۳۰ سال آینده به حدود ۴۸ سال می‌رسد و می توان گفت در سال ۱۴۳۰ حدود ۳۳ درصد از جمعیت کشور سالمند می‌شود و این به آن معنا است که از  هر ۱۰ نفر ۴ نفر سالمند خواهند بود.

 

با توجه به آمار گفته شده بایستی اهتمام بیشتری از سوی مسئولان صورت بگیرد و در سیاست گذاری ها بیش از قبل به امر ازدواج توجه شد.

بنابراین اگر موانع ازدواج نظیر بیکاری و هزینه مسکن را برای جوانان از بین ببریم، خود به خود جوانان به سمت ازدواج سوق پیدا می‌کنند.

گفتنی است اگر «قانون تسهیل ازدواج جوانان» که از قوانین بسیار جامع و خوبی است به طور کامل اجرا شود می تواند تاثیر مثبتی در افزایش ازدواج‌ها و جوانی جمعیت در کشور داشته باشد و پاسخگوی بسیاری از دغدغه‌های اصلی جوانان که بیشتر مشکلات مالی و معیشتی و عدم توانایی در تهیه و تامین مسکن است، خواهد بود.

همچنین خانواده ها هم با آسان گرفتن شرایط ازدواج در تسریع این امر قدم بردارند تا جوانان بتوانند زندگی مشترک را آغاز کنند.

در پایان این نکته را باید یادآور شد که اگر بحران ازدواج جوانان حل نشود در آینده ای نه چندان دور با جامعه ای افسرده و تنها روبرو خواهیم شد.

نجمه کریمیان