استاندار اصفهان با تذکر به برخی از بانک‌ها گفت: در صورت سختگیری بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به واحدهای خرد و متوسط، بدون اغماض و با جدیت با آنها برخورد خواهد شد. رسول زرگرپور در جلسه با مدیران عامل بانک‌های استان، اعلام کرد: در راستای سیاست‌های دولت تدبیر و امید مبنی بر پرداخت تسهیلات به واحدهای خرد و متوسط بحران زده، اگر کوچکترین سخت گیری بی مورد و یا عدم جدیت مشاهده شود، بدون اغماض و با جدیت برخورد خواهد شد. وی اظهار داشت: رئیس کل بانک مرکزی دو ماه قبل اعلام کرد که تمامی امکانات و تسهیلات بانک‌ها در مسیر رونق واحدهای تولیدی کوچک به کار گرفته شود. استاندار اصفهان با بیان اینکه در استان اصفهان فاصله زیادی بین ارجاع پرونده‌ها به بانک‌ها و واحدهای تولیدی که توانسته‌اند تسهیلات دریافت کنند وجود دارد، گفت: در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی برخی از تولیدکنندگان نسبت به سخت گیری بانک‌ها اعتراض داشتند. به گفته وی تاکنون ۹۶۰ واحد صنعتی شرایط دریافت تسهیلات را داشته‌اند ولی در عمل ۱۵۳ واحد بیشتر تسهیلات دریافت نکرده‌اند. زرگرپور تاکید کرد: اگر قرار باشد با سخت گیری یا حتی به روال معمولی برخورد شود، مدیریت استان نیز برخورد خواهد کرد. استاندار اصفهان با بیان اینکه رئیس جمهوری نیز بر این موضوع تاکید دارد، گفت: بیشترین معضل کشور، مشکلات اقتصادی است و وضعیت موجود، مطلوب نیست.