به گزارش پایگاه خبری ربیع، به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، داود سعدزاده در مراسم معارفه سرپرست اداره کل تامین اجتماعی شهرستان های استان تهران که با حضور نصیری معاون اداره کل نظارت و ارزشیابی، روسای ادارات و شعب تابعه استان تهران صورت گرفت، با بیان اینکه محورهای کاری این حوزه بر چهار شاخص برنامه محوری، قانون مداری، پاسخگویی و پاکدستی استوار است، تصریح کرد: در سالهای اخیر اداره کل شهرستانهای استان تهران رتبه های برتر ارزشیابی را در سطح کشور به خود اختصاص داده که نشأت گرفته از اهتمام و تلاش خالصانه یکایک مجموعه است.

وی افزود: می توان از ظرفیتهای بالقوه استان و بهره گیری از ایده های بدیع، جدید و بکارگیری استراتژی و برنامه های کاربردی مناسب با امعان نظر و توجه ویژه به انگیزش کارکنان، موفقیتهای این اداره کل را بیش از گذشته ادامه داد.

نصیری ضمن تقدیر از زحمات داریوش صالح پور سرپرست پیشین اداره کل تامین اجتماعی شهرستان های استان تهران از سرپرست جدید استان و اینکه  در موفقیت های آتی سازمان سهم بسزایی داشته اند، تقدیر کرد.