به گزارش پایگاه خبری ربیع، دکتر رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت درآخرین روز از هفتمین نمایشگاه بین‌المللی حمل و نقل ریلی از غرفه شرکت ذوب‌آهن اصفهان بازدید کرد.

وی در حاشیه این بازدید در گفتگو با خبرنگار ما گفت: ذوب آهن با تولید ریل، نیاز کشور به این محصول استراتژیک را تأمین کرده و مانع خروج ارز از کشور شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت، حمایت از تولیدات داخلی را سیاست اصلی کارگزاران کشور عنوان کرد و افزود: با وجود تولید ریل با کیفیت و مطابق با استانداردهای جهانی در ذوب آهن، کشور از واردات این محصول بی نیاز است و باید به طور همه جانبه از تولید ریل ملی حمایت کنیم.

دکتر رضا رحمانی، ذوب آهن را خاستگاه صنعت نوین کشور ایران دانست و افزود: ذوب آهن در طول نیم قرن فعالیت خود منشأ آثار و خدمات بی بدیل و ارزنده‌ای بوده به نوعی که عمده صنایع کشور مدیون کارشناسان این مجتمع عظیم صنعتی هستند.