بانک مرکزی اعلام کرد: بانک ها و موسسه های اعتباری غیربانکی به هیچ وجه مجاز به سپرده گذاری نزد یکدیگر خارج از چارچوب بازار بین بانکی نیستند.
به گزارش ربیع به نقل از ایمنا ، این تصمیم در یک هزار و دویست و هجدهمین جلسه شورای پول و اعتبار در تاریخ ۱۱ خرداد امسال اتخاذ شد و در آن مفاد بخشنامه شماره ۹۳/۷۵۱۱۰ مورخ ۲۲/۰۳/۱۳۹۳ بانک مرکزی مبنی بر لزوم سپرده‌گذاری بانک‌ها و موسسه های اعتباری نزد یکدیگر در چارچوب بازار بین بانکی ریالی مورد تاکید قرار گرفت.
بر اساس تصمیم شورای پول و اعتبار، «سپرده‌های بین بانکی که فقط در چارچوب بازار بین بانکی تودیع می‌شوند، مشمول تودیع سپرده قانونی نزد بانک مرکزی نمی‌شوند. در ضمن، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به هیچ‌وجه مجاز به سپرده‌گذاری نزد یکدیگر خارج از چارچوب بازار بین بانکی نیستند.»
بانک مرکزی خرداد ماه سال ۱۳۹۳ در بخشنامه ای به بانک ها تاکید کرده بود: «سپرده گذاری مدت دار بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد یکدیگر، فقط از طریق بازار بین بانکی ریالی انجام پذیرد.»
این بخشنامه به منظور تودیع سپرده های سرمایه گذاری مدت دار توسط بانک ها و موسسه های اعتباری نزد یکدیگر در چارچوب بازار بین بانکی با هدف ضابطه مند شدن تعاملات بین بانک ها و موسسات اعتباری و کنترل مناسب سپرده ها و نیز کاهش ابهام ها و مشکلات احتمالی بروز پدیده ریسک سیستمی و سایر مشکلات مترتب بر آن تدوین و ابلاغ شده بود.
به اعتقاد کارشناسان بانک مرکزی این بخشنامه، شفاف تر شدن حساب ها و محاسبات مربوط به مواردی همچون نقدینگی را در پی داشته و باعث تحقق سایر اهداف کنترلی و نظارتی بانک مرکزی می شود.