به گزارش پایگاه خبری ربیع، به نقل ازاداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، مهندس احمد انارکی محمدی در این دیدار اظهار داشت: ساخت بنای جدید پلی کلینیک تامین اجتماعی خواسته مردم است و همه مسئولین نیز در انجام این امر همکاری می کنند.

وی افزود: بازنشستگان و بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی از اقشار زحمتکش جامعه هستند و  پاسخگویی به نیازهای آنها ضروری است و رضایتمندی این قشر اهمیت زیادی دارد.

نماینده مردم رفسنجان گفت: اجرای پروژه ساخت بنای جدید پلی کلینیک رفسنجان کار بسیار خوب و بزرگی است.

وی همچنین از مساعدتهای وزیر رفاه و مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی در خصوص انجام این پروژه قدردانی کرد.

مدیر درمان تامین اجتماعی کرمان نیز در ادامه این بازدید اظهار داشت: مطالبه بیمه شدگان رفسنجان مبنی بر احداث بنای جدید پلی کلینیک تامین اجتماعی، مطالبه به حقی است و خوشبختانه با وجود همگرایی در اراده مدیران و مسئولین کلیه مجوزها و موافقت های لازم برای ساخت بنای جدید اخذ شده است.

دکتر امین فخر افزود: ۶۱۰ میلیون تومان برای خرید زمین هزینه شده  که قریب ۳ هزار متر مربع وسعت دارد و بنای جدید در زیر بنای ۳۷۶۴ متر طی ۲ سال آینده ساخته خواهد شد.

وی اضافه کرد: مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان از هزینه زمین توسط خیران پرداخت شده است.

دکتر فخر از همکاری های مسئولین شهرستان رفسنجان و پیگیری های نماینده رفسنجان در مجلس شورای اسلامی در خصوص اجرای این پروژه تشکر و قدردانی نمود و افزود: این طرح و پروژه نتیجه یک کار تیمی است و موجب افزایش رضایتمندی بیمه شدگان خواهد شد.