به گزارش پایگاه خبری ربیع،شاهرود_حسین بابامحمدی: مهندس نادرفخری معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان شاهرودو رئیس ستاد مقابله با کرونا شهرستان شاهرود از پایگاه اطلاع رسانی و غربالگری بیماری کرونا در ورودی شهر شاهرود واقع در میدان الغدیر درسوم فروردین ۹۹بازدیدکردو ضمن خداقوت به نیروهای مستقر در این پایگاه ،روند فعالیت های این مجموعه رابررسی نمود.