به گزارش پایگاه خبری ربیع، دکتر قدیر در این بازدید ضمن قدردانی از تلاش های مجموعه تلاشگران در این آزمایشگاه گفت: آزمایشگاه رفرانس به عنوان یکی از مراکز مهم در عرصه تشخیصی کرونا نقش آفرینی کرد و توانست اقدامات قابل قبولی را انجام دهد.

وی عنوان داشت: نیروهای انسانی آزمایشگاه رفرانس در اوج کرونا به صورت شبانه روزی فعالیت کردند و اجازه ندادند که مشکل و کمبودی احساس شود و در تشخیص به موقع ویروس کوشا بودند.

این آزمایشگاه ظرفیت پاسخگویی تا ۴۰۰ آزمایش را در شبانه روز دارد که در حال حاضر با توجه به وضعیت آرام کرونایی در قم، روزانه ۱۵۰ تا ۲۰۰ آزمایش کرونا را انجام می دهد.