به گزارش پایگاه خبری ربیع ،در ادامه برگزاری جلسات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان مازندران که به صورت کلینیکال به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران در شهرستانهای استان برگزار می شود ؛ حسن خیریانپور با حضور در شهرستان سیمرغ از شهرک صنعتی سنگتاب این شهرستان از کارخانه صنایع کاغذسازی قائمشهر تولیدکننده انواع دستمال کاغذی جعبه ای ، دستمال کاغذی جیبی، دستمال کاغذی خودرو ، دستمال کاغدی آشپزخانه ، دستمال کاغذی حوله ای، لیوان یک‌بار مصرف و … با سه برند تجاری پرژن ،تنو و سرو واقع در شهرک صنعتی سنگتاب شهرستان سیمرغ بازدید نمود.

گفتنی ست با پیگیری های معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری در این شهرک صنعتی هیچ واحد تعطیلی وجود نداشته و در سال ۹۸ به‌عنوان پایلوت طرح شهرک صنعتی بدون واحد تعطیل انتخاب گردید